Nora plåtslageri & Karosseriverkstad AB

Historia

 • 1900 Till gesäll antogs Kopparslagarlärlingen Gustav Valdemar Olsson av Nora Industri och Hantverksförening
 • 1921 Startade han en egen rörelse i Kapellgården på Söder.
 • 1932 Flyttades den till den till Svartälvsgatan 14.
 • 1952 Köpte Knut Eriksson plåtslageriet och namnet blev Knut Erikssons Plåtslageri, som han 1956 flyttade till Bergslagsgatan 24.
 • 1967 Går Rolf Johansson in som kompanjon, och företaget ombildas till AB Nore Plåtslageri & Karosseriverkstad, Rolf började sin anställning som 15-åring 1954.
 • 1970 Står en ny verkstad klar på Skarpskyttevägen 10.
 • 1981 Avlider Knut Eriksson och sönerna Kjell och Håkan ingår som delägare, anställda 1977 resp. 1979
 • 2017 Hermanssons Plåtslageri & Bygg tar över verksamheten med ledning av Morgan Hermansson.


Kvalitets- och Miljöpolicy


Företaget skall genom god kontroll och systematisk uppföljning verka för att:

 • Kvalitetsarbetet är en del i verksamheten.
 • Miljöpåverkan ständigt minskas.
 • Arbetsmiljöarbetet genom internkontroll ständigt pågår.
 • Följa lagkrav och regler.
 • Vara uppmärksam på produkter och metoder som kan påverka kvalité och miljö.
 • Att behålla och initiera policyn i utomstående intressen och krav.
 • Det åligger all personal inom företaget att medverka till att vår policy uppfylls.

Kvalitetssäkring


Vi kvalitetssäkrar våra jobb med egenkontroll, enligt en kvalitetsplan som bygger på SS-EN ISO 9001

Vi CE-märker våra installationer enligt gällande bestämmelser

Kontakta oss 

Nora Plåtslageri & Karosseriverkstad AB

Adress Skarpskyttevägen 9, 713 32 NORA

Telefon 0587-31 11 11

Håkan   070-633 49 97 

Morgan 070-722 55 47

E-post Kontor@noraplat.se

Fax 0587-31 11 49

Powered by